تعرفه پیامک و خطوط اختصاصی

تعرفه

خطوط اختصاصی
ارقام سفارشی تصادفی نمونه
 15  120,000  70.000  500014135538008
 14  850,000  320,000  21000035538008
 13  1,050,000  540,000  2100035538008
 12  1,850,000  850,000  100035538008
 11  3,900,000  1,520,000  10005538009
 10  5,800,000  2,100,000  1000010000
 9  6,500,000  3,750,000  300074660
 8  8,300,000  4,800,000  30007466
 7  55,000,000  30.000.000  1000100
 6  110,000,000  60.000.000  100010

توجه : قیمت خطوط اختصاصی با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد .


ارسال به مسدودین تبلیغاتی از طریق خطوط خدماتی

شماره خدماتی شماره ای است که صرفا جهت ارسال پیامک به شماره ای خاص و به منظور اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد و ارسال پیامک با استفاده از این خطوط به مشترکینی که در دفاتر همراه اول درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی را داده اند نیز امکان پذیر است.

تعرفه پیامک
نام بسته نرخ تعداد پیامک
عادی  120  70.000
 مسی  115  120.000
 برنزی  110  200.000
 نقره ای  105  400.000
 طلایی  100  800.000
 الماس  95  1.500.000
 مگا  90  3.000.000
 گیگا  85  10.000.000
 ترا  80  20.000.000

توجه : قیمت پیامک با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد .


با توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي، تبصره19قانون بودجه سال94، مبنی بر تکلیف به کلیه اپراتورهای تلفن همراه با موضوع اخذ10 ریال به ازای هر پیامک ارسالی و واریز به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور و تسری این قانون به پیامک های موضوع قرارداد این شرکت با اپراتورهای مذکور ، به اطلاع می رساند افزایش قیمت 10 ریال برای کلیه ارسال ها از تاریخ 94/2/10 اخذ می گردد. ضمنا این شرکت علی رغم تعهد به پرداخت از ابتدای فروردین ماه به واسطه احترام به حقوق مشتریان خود، افزایش قیمت را برای ارسال های گذشته اعمال نخواهد نمود .